Huimaus

Älä anna huimauksen hallita elämääsi

Huimaus on oireena hyvin yleinen ja sitä ilmenee suurimmalla osalla ihmisistä jossakin vaiheessa elämää. Siksi huimaus onkin yksi tyypillisimmistä oireista joiden takia ihmiset hakeutuvat lääkäriin. Usein huimauksen syyt ovat harmittomia ja oireet ohimeneviä. Fysioterapiaan tullaan yleensä pidempään jatkuneen tai jaksoittain esiintyvän huimauksen ja tasapaino-ongelmien takia. Sisäkorvaperäisten sairauksien tai vammojen aiheuttama huimaus ei ole hoidettavissa fysioterapian avulla.

Miten huimausta hoidetaan?

Huimauksen syyt täytyy selvittää tarkasti asiaan perehtyneen fysioterapeutin toimesta. Jos oireesi ja niiden syyt ovat mahdollisia hoitaa fysioterapeuttisin keinoin ovat tuloksetkin yleensä hyviä. Jos fysioterapeutti havaitsee oireissasi jotakin vakavampaa ohjataan sinut asianmukaiseen jatkohoitoon.

Huimaus on oireena monitahoinen ja yleensä sille ei ole vain yhtä syytä. Kehossa saattaa olla useita samanaikaisia häiriötiloja, jotka yhteisvaikutuksena heikentävät tasapainoaistin toimintaa. Tyypillisimpiä aiheuttajia ovat niska-hartiaseudun lihaskireydet, kehon asentokontrollissa esiintyvät häiriöit ja kehon painonjakauman sekä symmetrisen voimantuoton ongelmat. Keholla on pyrkimys korjata ihmisen asentoa automaattisesti ja jos tässä järjestelmässä ilmenee häiriö voi siitä seurata eri tyyppisiä tasapaino sekä huimausoireita. Autonomisen hermoston tasapainolla on suuri vaikutus oireiluun ja yleinen stressitila korreloi oireilun kanssa vahvasti. Mitä enemmän elämässä on henkistä kuormitusta, huonosti nukuttuja öitä ja fyysisen puolen lihaskalvokireyksiä tai muita ongelmia, sitä enemmän kasvaa todennäköisyys huimausoireisiin.

Tyypillisimpiä oireta ovat hutera yleisolotila, kiertohuimaus ja kaatava huimaus. Oireet liittyvät monesti äkillisiin asentomuutoksin esimerkiksi noustessa makuulta istuma-asentoon tai kääntäessä päätä nopeasti puolelta toiselle. Oireet voivat olla myös pysyvämpiä ja asennosta riippumattomia.

Miten hakeutua hoitoon?

Huimausoireiden ilmetessä kannattaa hakeutua nopeasti fysioterapeutin vastaanotolle, sillä tulokset ovat parempia jos oireisiin puututaan ajoissa. Fysioterapialähete ei ole pakollinen terapian toteutumisen kannalta.

Aktiivifysioterapiassa huimaukseen on erikoistunut kaksi fysioterapeuttia ja heille voit varata ajan joko puhelimitse 044-3223790 tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Fysioterapeutti Petri Korhonen ja Matti Laukka ottavat sinut vastaan Tullintorin toimpisteessä!

Lue lisää yleistietoa aiheesta:

Mistä huimaus johtuu? Auron

Terveyskirjasto

 

 

Älä jää yksin oireidesi kanssa – Studio 55

Wikipedia