Akupunktiosta apua kipuun

Akupunktio poistaa kipua sekä paikallisesti että yleisesti, nostaa kipukynnystä ja rentouttaa. Akupunktion vaikutus perustuu siihen, että akupunktiopisteitä ärsytetään neulalla, mikä käynnistää keskushermoston kautta endorfiineihin perustuvan kehon oman kivunlievitys mekanismin. Neulottamisessa käytetään myös ns. triggeripisteitä eli kipualueella sijaitsevia kipupisteitä. Akupunktion tehoa voidaan tarvittaessa lisätä mm. johtamalla neuloihin sähköä, jolloin on kyseessä ns. yhdistelmähoito. Akupunktiopisteet ja neulojen määrä valitaan jokaiselle hoidettavalle yksilöllisesti.

Akupunktuuri Suomessa

1970-luvulla alkoi kiinnostus lisääntyä akupunktuuria kohtaan länsimaissa sekä myös Suomessa.  Suomen Lääkintöhallitus määritti akupunktuurin 1.10.1975 fysikaalisen hoidon piiriin kuuluvaksi lääketieteelliseksi hoitomuodoksi. Myöhemmin Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus (nykyään Valvira) antoi lausunnon, jonka mukaan akupunktuuria voivat antaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joiden ammatinharjoittamista voidaan valvoa.

Länsimainen ja kiinalainen akupunktuuritutkimus on osoittanut, että akupunktuurilla on paljon muutakin vaikutusta, kuin pelkkä kivunlievitys. Koulutetun henkilön suorittamana se on täysin turvallista ja lisäksi sen kliiniset käyttömahdollisuudet ovat suuret. Maailman Terveysjärjestö (WHO) on ottanut akupunktuuriin hyvin myönteisen kannan.  Se on julkaissut listan akupunktuurihoitoon soveltuvista elimistön sairaus- ja häiriötiloista. Listassa on nimikkeitä yli 400.

Aktiivi-Fysioterapia Tampere Oy:ssa akupunktiohoitoja antavat:

Matti Laukka, osteopaatti, fysioterapeutti
Ari Heinilä, OMI-fysioterapeutti
Pekka Salo, OMI-fysioterapeutti