Huimaus

Älä anna huimauksen hallita elämääsi

Huimaavaa tunnetta kutsutaan usein diagnostiikassa asentohuimaukseksi ja se on oireena hyvin yleinen. Huimauksen tunne voi vaihdella huterasta olotilasta voimakkaaseen kaatavaan tunteeseen. Huimausoireita ilmenee suurimmalla osalla ihmisistä jossakin vaiheessa elämää ja se onkin yksi tyypillisimmistä oireista joiden takia ihmiset hakeutuvat lääkärin vastaanotolle.
Usein huimauksen syyt ovat harmittomia ja oireet ohimeneviä. Fysioterapiaan kannattaa tulla lievienkin oireiden takia jotta ne saadaan hoidettua helpoimmin pois. Yleensä pidempään jatkuneen tai jaksoittain esiintyvän huimauksen ja tasapaino-ongelmien kuntoutus voi olla pidempikestoinen prosessi.

Mitä huimaus on ja miten sitä hoidetaan?

Huimauksen syyt täytyy selvittää tarkasti asiaan perehtyneen fysioterapeutin toimesta. Jos oireesi ja niiden syyt ovat mahdollisia hoitaa fysioterapeuttisin keinoin ovat tuloksetkin yleensä hyviä. Jos fysioterapeutti havaitsee oireissasi jotakin vakavampaa ohjataan sinut asianmukaiseen jatkohoitoon. Yleensä oireilu helpottuu manuaalisen käsittelyn sekä harjoitteiden yhteisvaikutuksesta ja kotiharjoittelulla onkin suuri rooli tilanteen paranemisessa.

Huimaus on oireena monitahoinen ja yleensä sille ei ole vain yhtä syytä. Kehossa saattaa olla useita samanaikaisia häiriötiloja, jotka yhteisvaikutuksena heikentävät tasapainoaistin toimintaa. Tyypillisimpiä aiheuttajia ovat niska-hartiaseudun lihaskireydet, kehon asentokontrollissa esiintyvät häiriöt ja kehon painonjakauman sekä symmetrisen voimantuoton ongelmat. Keholla on pyrkimys korjata asentoa automaattisesti ja jos tässä järjestelmässä ilmenee jokin häiriö voi siitä seurata eri tyyppisiä tasapaino sekä huimausoireita. Autonomisen hermoston toiminnalla (tasapainolla) on suuri vaikutus oireiluun ja yleinen stressitila korreloi oireilun kanssa vahvasti. Mitä enemmän elämässä on henkistä kuormitusta, huonosti nukuttuja öitä ja fyysisen puolen lihaskalvokireyksiä tai muita ongelmia, sitä enemmän kasvaa todennäköisyys huimausoireisiin.

Tyypillisimpiä oireta ovat hutera yleisolotila, kiertohuimaus ja kaatava huimaus. Oireet liittyvät monesti äkillisiin asentomuutoksin esimerkiksi noustessa makuulta istuma-asentoon tai kääntäessä päätä nopeasti puolelta toiselle. Oireet voivat olla myös pysyvämpiä ja asennosta riippumattomia. Matala verenpaine voi aiheuttaa myös huimaavaa tunnetta, mutta kyseinen oire ei yleensä vaadi hoitotoimenpiteitä.

Miten hakeutua hoitoon?

Huimausoireiden ilmetessä kannattaa hakeutua nopeasti fysioterapeutin vastaanotolle, sillä tulokset ovat parempia jos oireisiin puututaan ajoissa. Fysioterapialähete ei ole pakollinen terapian toteutumisen kannalta.

Aktiivifysioterapiassa huimaukseen on erikoistunut kaksi fysioterapeuttia ja heille voit varata ajan joko puhelimitse 044-3223790 tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Fysioterapeutti Petri Korhonen ja Matti Laukka ottavat sinut vastaan Tullintorin toimpisteessä!

Lue lisää yleistietoa aiheesta:

Mistä huimaus johtuu? Auron

Terveyskirjasto

 

 

Älä jää yksin oireidesi kanssa – Studio 55

Wikipedia