Neurologinen fysioterapia tarkoittaa keskus- ja/tai ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien kuntoutujan toimintakyvyn muutosten fysioterapiaa. Tällaisia sairauksia tai vammoja ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, lihassairaudet, CP-vammat ja kehitysvammat.

Neurologisessa fysioterapiassa keskitytään kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin, jotka liittyvät yleensä arkisten toimintojen haasteisiin. Fysioterapiassa otetaan huomioon mm. kuntoutujan liikkuminen, kotona tehtävien päivittäisten toimintojen sujuminen, kodin ulkopuolella toimiminen ja apuvälinetarpeet. Fysioterapiajakson tavoitteet suunnitellaan kuntoutujan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa yhteistyössä. Neurologinen fysioterapia sisältää mm. toiminnallisia harjoitteita, tarvittavaa kehon käsittelyä ja ohjausta sekä neuvontaa. Yhteistyötä tehdään kuntoutujan lisäksi tarvittaessa myös läheisten ja eri hoitajatahojen kanssa hoitojakson aikana tehokkaan tuloksen saavuttamiseksi. Fysioterapiajakson tuloksellisuutta arvioidaan mittauksin terapiajakson alussa ja lopussa. Fysioterapiajaksosta tehdään lisäksi kirjallinen palaute.

Neurologiseen kuntoutukseen hakeudutaan useimmiten lääkärin lähetteellä ja KELAn, kunnan, vakuutusyhtiön tai työnantajan maksusitoumuksella. Fysioterapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana. Fysioterapia toteutuu joko kuntoutujan arjessa kotikäyntinä, toimipisteessä tai allasterapiana.

Beatrice Silvestri-Hyrynen

044-3223 792