Ikääntyminen tuo mukanaan liikunta- ja toimintakyvyn heikentymistä, johon voi liittyä myös monien sairauksien mukanaan tuomia haasteita. Ikääntyneen fysioterapian eli geriatrisen fysioterapian tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti.

Fysioterapia aloitetaan kartoittamalla yksilöllisesti ikääntyneen toimintakyvyn taso, ja luodaan fysioterapialle tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Geriatrinen fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana.

Ikääntyneiden fysioterapian vastuullisena terapeuttina toimii TtM/fysioterapeutti Beatrice Silvestri-Hyrynen, voit varata ajan joko sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla 044-3223790